Actele normative care reglementeaza pe teritoriul italian, furnizarea de personal in regim de munca temporara de catre societatile din alte state membre ale CE

Se poate trimite propriul personal la Utilizatorii care au sediul în Italia în baza art. 4 D. Leg. 72/2000 (aşa cum este modificat de art. 85 D. Lgs. 276/2003) pentru aplicarea Directivei 97/91/CE în materie de detaşare de muncitori pentru prestarea de servicii si  care prevede în mod explicit urmatoarele:

“1. Întreprinderile stabilite într-un Stat membru al Uniunii europene diferit de Italia, care, în calitate de întreprinderi furnizoare de muncă temporară, detaşează un muncitor la o întreprindere utilizatoare care îşi are sediul sau unitatea de producţie în teritoriul naţional italian, sunt subordonate dispoziţiilor prevăzute de legea 24 iunie 1997, nr. 196, ( în prezent D.Lgs. 276/2003 ) cu modificările ulterioare, cu condiţia ca în perioada de furnizare să continue să existe un raport de muncă între muncitorul detaşat şi întreprinderea furnizoare de muncă temporară. 2. Autorizarea prevăzută de art. 2 din legea citată nr. 196 din 1997 (în prezent art. 4 D.Lgs. 276/2003) nu este solicitată întreprinderilor furnizoare de muncă temporară prevăzute la alin. 1 care fac dovada că funcţionează în baza unei prevederi administrative echivalente, eliberată de autoritatea competentă a unui Stat membru al Uniunii europene diferit de Italia.”

Atestarea de echivalenţă, impusa de art. 2 şi de art. 3 din D.Lgs. 72/2000 nu mai este solicitată ca urmare a abrogării lor conform art. 85 citat D.Lgs. 276/2003.

Circulara nr. 7 din 22/02/2005 (M.O. nr.60 din 14/03/2005) a Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, în materie de furnizare de muncă temporară de către întreprinderile stabilite în alte State membre, stipuleaza:

"Cu specifică referire la activitatea de administrare în cadrul prestaţiilor transnaţionale de servicii, aşa cum este reglementată de decretul legislativ nr. 72 din 2000, aplicat de directiva 97/91/CE, se evidenţiază că, conform art. 4, a acestui decret, întreprinderile de administrare stabilite într-un Stat membru al U.E. pot opera fără a fi nevoie să li se elibereze o autorizaţie care să arate că funcţionează în baza unei prevederi echivalente eliberată de autoritatea competentă a unui Stat membru . Se evidenţiază apoi că prin abrogarea alin. 3 din articolul în cauză nu se mai prevede eliberarea, în scopurile amintite, a unei atestări de echivalenţă de către acest Minister.”

Cine este Tomasi Group?

Tomasi Group se ocupă de mai bine de 18 ani de plasarea forţei de muncă în principalele ţări europene pentru principali clienţi internaţionali. Specializată în angajarea de muncitori calificaţi, societatea este mereu la curent cu legislaţia muncii naţionale şi internaţionale şi în particular cu legislaţia privind munca temporară. Clienţii care aplează la serviciile Tomasi Group se pot baza pe un partener punctual, pregătit şi transparent.

De ce sa alegeti Tomasi HR?

În prezent obiectivul principal al societăţilor este acela de a se concentra pe activităţile de bază dezvoltând noi produse şi căutând noi pieţe, atât naţionale cât şi internaţionale. Globalizarea ne constrânge să dezvoltăm strategii din ce în ce mai performante pe termen scurt şi mediu; în acest context Tomasi HR se califică drept partener, gestionând departamentul de resurse umane în outsourcing, inlăturând toate problematicile legate de acest sector.