PRIVACY

În această pagină se descriu modalităţile de gestionare a site-ului cu privire la tratarea datelor personale ale utilizatorilor care îl consultă.
În conformitate cu art. 13 D.Leg. nr. 196/2003 – Codul în materie de protecţie a datelor personale, se arată următoarele:
a) Datele personale furnizate voluntar de dumneavoastră în momentul completării formularului de înregistrare pentru adresarea de cereri de informaţii cu privire la produsele, serviciile, promoţiile de marketing, evenimentele şi iniţiativele promoţionale ale societăţii, vor fi tratate inclusiv prin folosirea mijloacelor informatice şi telematice, în următoarele scopuri:
  1. scopuri administrative, statistice, comerciale, promoţionale, publicitare, cu privire la produsele şi serviciile Tomasi Group.
b) Declararea datelor personale are caracter facultativ; cu toate acestea, un eventual refuz de a răspunde sau de a vă da acordul poate pune Societatea în imposibilitatea de a da curs cererilor utilizatorului.
c) Datele personale furnizate de dumneavoastră vor putea fi comunicate şi divulgate, în toate scopurile amintite la litera a) de mai sus din această notificare, inclusiv către alte societăţi care fac parte din grupul de apartenenţă al Tomasi Group.
d) Datele personale furnizate de dumneavoastră vor putea fi prelucrate, în scopurile amintite la punctul a) al acestei notificări, inclusiv în următoarele modalităţi: telefax, telefon, chiar fără asistenţa operatorului, poştă electronică şi alte sisteme informatice şi/sau automatizate de comunicare.
e) În legătură cu tratamentul amintit, persoana la care se referă datele personale are în orice moment dreptul să obţină confirmarea existenţei sau nu a acestor date, să afle conţinutul şi originea, să verifice exactitatea sau să solicite completarea, actualizarea sau rectificarea lor, în conformitate cu articolul 7 D. Lgs. nr. 196/2003. În conformitate cu acelaşi articol, persoana în cauză are dreptul să solicite anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor care o privesc, chiar dacă sunt necesare pentru scopul strângerii de date , pentru trimiterea de material publicitar sau de vânzare directă sau pentru realizarea de cercetări de piaţă sau de comunicări comerciale.
f) Titularul tratamentului datelor personale este Tomasi Group.
g) Datele personale furnizate de dumneavoastră vor fi păstrate, inclusiv în formă telematică, strict pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost primite, la sediul societăţii Tomasi Group - Str. Codrul Cosminului, 55 - Brasov (Romania).
h) Datele personale furnizate de dumneavoastră vor putea fi transferate în străinătate, în interiorul Uniunii Europene, în conformitate şi în limitele prevăzute de art. 42 D. Lgs. nr. 196/2003. Datele personale vor putea fi transferate în străinătate, în ţări din afara UE, în conformitate şi în limitele prevăzute de art. 44 lit. b) D. Lgs. n. 196/2003. Se specifică în acest sens că Tomasi Group poate opera exclusiv cu persoane care au aderat la Principiile de siguranţă în materie de confidenţialitate (acordul safe harbor).
i) Pentru orice cerere de informaţii şi/sau clarificări, vă rugăm să vă adresaţi la:
Tomasi Group - Str. Codrul Cosminului, 55 - Brasov (Romania).